Du er her:  samm-sall.dk » Hvorfor er det vigtigt, at børn bevæger sig?  

Hvorfor er det vigtigt, at børn bevæger sig?  

Hvorfor er det vigtigt, at børn bevæger sig?

I dette blogindlæg vil vi se nærmere på, hvorfor børn har godt af at bevæge sig, og hvordan fysisk aktivitet kan have en betydning for børn. Derudover har vi snakket med en fagperson på området, der fortæller om hvordan en legeplads kan hjælpe børn med at være fysisk aktive.

Hvad anbefaler Sundhedsstyrelsen?

Sundhedsstyrelsen har nogle forskellige anbefalinger om børns aktivitet i forhold til alderen på børnene. Her anbefaler de blandt andet, at det skal være muligt for de mindste børn at kunne bevæge sig så meget som muligt i løbet af dagen. Denne aldersgruppe – børn under fem år – bevæger sig nemlig spontant. For at styrke børnenes motoriske udvikling er det derfor vigtigt, at børnene har mulighed for at bevæge sig. For de større børn – 5-17-årige – anbefaler Sundhedsstyrelsen blandt andet, at denne aldersgruppe bevæger sig mindst en time om dagen. Her skal intensiteten af bevægelse ligge mellem moderat til høj.

Generelt er børn og unge mindre fysisk aktive i dag end aldersgruppen var for nogle generationer siden. Børn og unges brug af mobil, tablet og computer kan have en betydning for, at børn og unge i dag ikke er lige så aktive som tidligere.  I dag er det meget almindeligt, at børn benytter elektroniske enheder som for eksempel mobil og tablet. Det er helt op til 90 procent af børn under syv år, der bruger dette dagligt.

Børns bevægelse

Netop bevægelse hos børn har en stor betydning. Dette kan blandt andet påvirke børns udvikling, dannelse, trivsel og læring. Undersøgelser viser, at hvis børn er fysisk aktive vil dette kunne øge chancen for, at børnene også vil være aktive, når de bliver teenagere og voksne. Derudover vil fysisk aktivitet også kunne påvirke børnene positivt i forhold til deres sundhed og virke forebyggende imod en række lidelser og sygdomme.

Der er mange fordele ved at børn er fysisk aktive. Når de er helt små er dette med til at udfordre og stimulere dem. Derudover bliver de mere bekendte med deres krop, og hvordan den kan bevæge sig. Desuden er det også vist, at fysisk aktive børn, sammenlignet med inaktive børn, har større selvtillid og flere sociale relationer.

Regulær fysisk aktivitet kan hjælpe børn og unge med at forbedre deres kondition, opbygge stærke muskler og knogler, kontrollere vægt og reducere symptomer på angst og depression. Fysisk aktivitet kan være mange forskellige ting. Det kan for eksempel være en cykeltur til skole, et spil rundbold eller en tur på legepladsen.

Erfaringer fra kommunen med Danmarks mest aktive børn

Svendborg Kommune har en ambition om at få Danmarks mest aktive 0-6-årige. Kommunen arbejder med projektet ”Aktive børn i dagtilbud”, der er startet for at styrke arbejdet med sundhed og motorik og motivere til mere fysisk aktivitet blandt kommunens børn. Kommunen har valgt at arbejde med fysisk aktivitet, da fysisk aktivitet har en betydning for børnenes fysiske udvikling.

I forbindelse med dette blogindlæg, har vi talt med en af lederne i et børnehus i Svendborg Kommune, der har delt deres erfaringer med projektet og hvordan en legeplads, kan medvirke til, at børnene i institutionen kan være mere aktive.

Helt specifikt arbejder de med, at det pædagogiske personale har en fast plads ude på legepladsen – ”et positioneringsskema”. Hvilket betyder, at personalet fordeler sig, så alle læringsmiljøer er i brug. Her er der både mulighed for at kunne hoppe, klatre, løbe, cykle osv., og der vil altid være en voksen i nærheden af børnene.

Det pædagogiske personale i institutionen har uddannelse i børns udvikling, og de ved hvor et barn er på vej i sin udvikling. Derfor ved personalet også, hvis barnet har udfordringer, og de ved således også, hvor man skal sætte ind for at imødegå disse udfordringer. Her påpeger, lederen i børnehuset, at det derfor er vigtigt, at der er forskellige elementer på børnehavens udemiljø. Dette gør, at der er mulighed for, at børnene bliver udfordret og stimuleret på netop det område, der er vigtigt for det enkelte barn. Det kan for eksempel være ved et ujævnt terræn, ved at gynge på legepladsens gynger, klatre i et klatrestativ eller have mulighed for at dreje rundt på et legeredskab.

Derfor er det også vigtigt for børns udvikling, at de har adgang til disse forskellige elementer. Ved at børnene arbejder og opbygger en god motorik, vil det også skabe grobund for dem i forbindelse med deres kognitive indlæring. Her uddyber lederen, at børnene skal have styr og kontrol over deres krop. På baggrund af dette, vil der være flere ting, der bliver nemmere for børnene, når de kommer i skole. Her tilføjer hun, at ”Børn skal kunne gribe, før de kan begribe”. Når børn er stærke i deres krop, vil de også have lettere ved at sidde på en stol og koncentrere sig om, hvad der bliver sagt i undervisningen.

Flere indlæg fra samme kategori

Regler for legepladsredskaber og legepladser

Regler for legepladsredskaber og legepladser I dette blogindlæg vil vi forklare nærmere om hvilke regler, der gælder for legepl...

Legeplads til baggård i København

Legeplads til baggård hvor der ikke er meget plads. Kan det overhovedet lade sig gøre? Det korte svar er JA! Samm-Sall Legeplad...

Legepladser i fuldt flor

Odense Blomsterfestival har valgt den midtjyske gazellevirksomhed Samm-Sall Legepladser som leverandør af legepladser til Børne...

Fordele ved at lege udendørs

Fordele ved at lege udendørs Til dette blogindlæg har vi kigget nærmere på, hvorfor børn har godt af at være udendørs og lege u...

Hent katalog og prisliste

Du modtager kataloget med det samme elektronisk.