Bæredygtighed

Samm-Sall Legepladser og projektet Gratistræ.dk

Hvordan Samm-Sall Legepladser bliver
CO2 neutrale i 2025

Vi har som mindre virksomhed været interesseret i at undersøge, hvordan vi kan gøre en forskel og nedbringe vores klimaaftryk. Dette endte ud i projektet Gratistræ.dk og satte gang i implementeringen af flere bæredygtige tiltag i virksomheden:

  1. Udnyttelsen af den cirkulære økonomi, hvor skoler og institutioner kan modtage vores overskudstræ, som ellers blev sendt til forbrænding. Ved at børnene kan bruge træet og udfolde deres håndværksmæssige kunnen, kan de producere produkter, de kan bruge derhjemme. Herved forlænger vi træets levetid og samtidig være med til at øge kreativitet og skaberlyst blandt børnene.
  2. Genbrug af flere materialer, for eksempel papkasser, som vi modtager fra vores leverandører.
  3. Plantning af mere skov i Danmark sker ved, at vi donerer træer til interesserede, der har områder, der kan beplantes.
  4. I fremtidsplanerne ligger der investeringen i en vindmølle på tegnebrættet, så vi kan sikre den grønne strøm.

Cirkulær økonomi

Genbrug af materialer

Plantning af mere skov

Investering i vindmølle

bæredygtighed

Hvorfor har Samm-Sall Legepladser fokus på bæredygtighed og grøn omstilling?

Samm-Sall Legepladser har fokus på vores og kommende generationers fremtid. Derfor leverer vi Legepladser, hvor sundhed og trivsel samt bæredygtighed og grøn omstilling er en naturlig del af vores produktion og tankegang.

Vi skaber legepladser og udemiljøer med fokus på bevægelse, høj legeværdi, sikkerhed og kvalitet. Vi har fokus på minimering og genbrug af overskudsmaterialer, samt styrkelse af kreativitet og skaberlysten i børnehøjde.

Grøn omstilling handler for os om, at vi tænker langsigtet med vores valg af materialer og mindsker vores CO2-aftryk og energiforbrug. I forvejen affaldssorterer vi, har reduceret vores energispild og er opmærksomme på, hvordan vi kan udnytte vores ressourcer så langt som muligt.

Det ligger i tråd med vores produktion af legepladser, der bruger træ med lang holdbarhed fra de skandinaviske lande. Derudover er vores legepladser opbygget, så det er nemt at udskifte enkelte elementer, i stedet for at der skal investeres i en helt ny legeplads.

Skal I være de næste til at ansøge om gratis træ?
Verdensmål

FN's verdensmål

Vi støtter op om FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling og har fokus på at arbejde med de mål, hvor vi konkret kan gøre en forskel.

Sundhed og trivsel

Mål
Beskrivelse
Hvad vi gør
bæredygtige legepladssystemer
Mål 3.4
Reducer dødelighed som følge af ikke- smitsomme sygdomme gennem forebyggelse, (fx hjerte-kar-sygdomme, kræft, diabetes eller KOL) samt mental sundhed og trivsel skal fremmes.
Samm-Sall Legepladser arbejder med sundhed og trivsel igennem produktion og skabelse af legepladser og udemiljøer, hvor både børn og voksne har lyst til at bevæge sig og bruge deres krop. Motion, bevægelse og leg er med til både at forebygge livstilssygdomme og påvirke den mentale sundhed og trivsel. Derfor har vi fokus på at skabe legesystemer, der passer til ethvert område og til en fair pris.

Ansvarligt forbrug og produktion

Mål
Beskrivelse
Hvad vi gør
bæredygtige legeplads
Mål 12.2
Bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.
Samm-Sall Legepladser har skabt Gratistræ.dk, hvor vi donere vores overskudstræ fra produktionen samt planter nye skovarealer. På denne måde er vi med til at reduceres vores spildprodukter samt genbruger og bruger den cirkulære tankegang, hvor overskudstræ går til skoler og institutioner.
bæredygtige legepladser
Mål 12.5
Affaldsgenereringen skal væsentligt reduceres gennem reduktion, genvinding og genbrug.
Vi affaldssortere og genbruger papkasser, som vi modtaget vare i fra vores leverandører. Vi producerer legepladser fra eget værksted, hvor vi har fokus på at håndterer produktionsprocesserne ansvarligt og optimalt. Vi har optimeret vores håndtering af transport samt cirkulærgenbrug af legeredskaber, der nedtages.

Livet på land

Mål
Beskrivelse
Hvad vi gør
bæredygtighed
Mål 15.1
Bevarelse, genoprettelse og bæredygtig brug af økosystemer på land, heriblandt skovområder som andel af samlede landområde. Skovrejsning og skovtilplantning skal væsentligt øges.
Samm-Sall arbejder med genoprettelse og bæredygtig skovrejsning og skovtilplantning. Ét enkelt udvokset træ kan gennem sin levetid optage op til fem tons CO2. En dansker udleder i gennemsnit cirka 17 tons CO2 om året. Vi hjælper med at planter nye træer i Danmark, som kan skabe et bæredygtigt grundlag for optagelse af CO2. Med vores donation af træplantning i hele Danmark, kan vi være med til at skabe nye skovområder, der kommer andre end bare os selv til gode.