Du er her:  samm-sall.dk » Bæredygtighed på legepladsen

Bæredygtighed på legepladsen

Bæredygtighed på legepladsen

I dette blogindlæg har vi kigget nærmere på bæredygtig, og hvad det indebærer. Derudover kommer vi med vores initiativer til, hvordan vi som virksomhed arbejder med bæredygtighed i hverdagen.

 

Hvad er bæredygtighed?

 

Der er forskellige måder hvorpå man kan tænke bæredygtighed. Bæredygtighed er inddelt i social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Hvor social bæredygtighed omhandler menneskers sociale forhold som blandt andet adgang til sundhedssystemer, uddannelse og basale forhold som mad og drikke. Økonomisk bæredygtighed omhandler eksempelvis, hvordan man bedst muligt kan udnytte jordens ressourcer. Derfor kan man blandt andet tænke økonomi som værende cirkulært frem for lineært, hvor man går væk fra brug og smid væk-kulturen, men i stedet arbejder på at genanvende materialer og ressourcer. Endelig er der den miljømæssige del af bæredygtighed, som formodentlig er den mest kendte. Den miljømæssige bæredygtighed handler om, hvordan man bedst muligt kan passe på vores klode, og derfor reducere påvirkningen på klimaet.

FN’s Verdensmål

En måde hvorpå vi arbejder med bæredygtighed i hverdagen er ved at arbejde med FN’s Verdensmål. FN’s Verdensmål består af 17 mål og 169 delmål, der alle omhandler bæredygtighed. Vi har valgt at have fokus på Mål 3: Sundhed og trivsel, Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion og Mål 15: Livet på land.

Under Mål 3 arbejder vi specifikt med delmålet 3.4, hvor man arbejder på at reducere dødelighed som følge af ikke-smitsomme sygdomme, mental sundhed og trivsel. Dette gør vi igennem vores produktion af legepladser og udemiljøer, hvor det er muligt for både store og små at komme ud og bruge sin krop på en fysisk måde. Det er muligt igennem motion, bevægelse og leg at forebygge livsstilssygdomme, og derudover er det også med til at forbedre den mentale sundhed ved for eksempel at være med til at reducere angst og depression.

Under Mål 12 arbejder vi med delmålene 12.2, der handler om bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer, og 12.5, som omhandler, at affald skal reduceres igennem reduktion, genvinding og genbrug. Derfor har vi skabt projektet gratistræ.dk, hvor vi donerer vores overskudstræ til blandt andet skoler og institutioner, der kan få glæde af det. Derfor er det muligt for os at reducere vores overskudsmateriale. Derudover affaldssorterer vi også, og genbruger papkasser når vi sender noget.

Under Mål 15 arbejder vi særligt med delmål 15.1, der handler om, at vi skal bevare, genoprette og bruge økosystemerne på land på en bæredygtig måde. Derfor planter vi nye træer i skovarealer. Træ kan lagre CO2 igennem hele sin levetid og kan derfor reducere udledningen af CO2.

Materialer

Vi tænker også bæredygtighed i vores produktion, design og materialer. Dette gør vi ved at benytte nogle materialer af høj kvalitet, der holder længe. Vi producerer selv vores legeredskaber og ved derfor også, hvor materialerne kommer fra.

Derudover arbejder vi i moduler, hvor det er muligt at tilbygge på vores legeredskaber, hvorfor det ikke er nødvendigt at skifte hele legepladsen ud, hvis det ikke er nødvendigt.

Til vores bærende elementer som stolper benytter vi limtræsstopler, der er imprægneret. Dette har vi valgt, da der er flere fordele ved imprægneret træ. Hvis vi benyttede skovfyr, der ikke var imprægneret vil dette kunne holde imellem 5-10 år, men fordi træet er imprægneret vil det i stedet kunne holde op i mod 20-25 år. Desuden kræver trykimprægneret træ ikke den samme form for vedligeholdelse. Derudover beskytter imprægneringen også imod det danske klima, råd, svampe- og insektangreb. Vores træ er trykimprægneret i Danmark, og derfor efterlever træet også de skrappe krav fra Nordisk Træbeskyttelsesråd. Dette er blandt andet en garanti for, at træet efterlever den danske miljølovgivning.

Flere indlæg fra samme kategori

Hvorfor er det vigtigt, at børn bevæger sig?  

Hvorfor er det vigtigt, at børn bevæger sig? I dette blogindlæg vil vi se nærmere på, hvorfor børn har godt af at bevæge sig, o...

Legepladsprocessen – start til slut

Legepladsprocessen – start til slut Herunder kan du få et overblik over hvordan en købsproces kan se ud, hvis du vælger, at Sam...

Blåhøj skole får en svævebane

Blåhøj skole fyldte 50 år i 2018. Derfor blev der samlet penge ind til en svævebane.

Legepladsens historie

Legepladsens historie Legepladser i Danmark er ikke noget nyt fænomen, men det har derimod eksisteret i flere hundrede år. Begr...

Hent katalog og prisliste

Du modtager kataloget med det samme elektronisk.