KLATRESYSTEMER

Klatresystemer henvender sig primært til børn i alderen 3-12 år. Her kan børnene udfordres, og motorikken styrkes. Klatresystemerne er modulopbygget og det er derfor nemt at udbygge klatresystemet ved en senere lejlighed.